โปรโมชั่น

ฟรีคูปองลด5%
ฟรีคูปองลด10%
ฟรีคูปองลด15%

หมายเหตุ
*คูปองไม่สามารถเข้าร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ และการสั่งผ่าน Food App
**หากลูกค้ามีความประสงค์รับสินค้าแถมนอกเหนือจากวันจัดงาน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าเอง หรือมารับได้ที่สาขาพระราม3
***สามารถรับสินค้าแถมได้ในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ นับจากวันจัดงาน