จัดซุ้มอาหารญี่ปุ่นงานStaff Party ณ สมาคมสโมสรอังกฤษ