จัดซุ้มอาหารญี่ปุ่น(วัตถุดิบพรีเมี่ยม) งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงแรม ยู สาทร